หน้าหลัก
เว็บบอร์ด
ข่าวสาร
ติดต่อเรา
เมนู
ประวัติความเป็นมา
การดำเนินธุรกิจของบริษัท
ผลการดำเนินงานของบริษัท
ระบบการบริหารงาน และโครงสร้างการจัดองค์กร
การจัดการด้านความปลอดภัย
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ถาม – ตอบ (Q&A)
ติดต่อบริษัท (Contact Us)
การจัดการด้านความปลอดภัย
 
การจัดการด้านความปลอดภัย

     หนึ่งในพันธกิจที่ นาวี กรุ๊ป ยึดมั่นในการบริหารจัดการ คือ เราให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและความถูกต้องเป็นอันดับแรกในทุกกระบวนการทำงาน บริษัทจึงเน้นการบริหารจัดการตลอดจนการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในทุกมิติรอบด้านประกอบด้วย การจัดการด้านความปลอดภัยภายในสำนักงาน การจัดการด้านความปลอดภัยสำหรับบริการขนส่งน้ำมันทางบกและทางทะเล ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

Safety Management

      One of NVG’s missions in management is to place priority on safety and accuracy in every work process and all aspects of safety concerning to both office safety management and safety oil transportation, both land and marine, according to strict safety management.  

 
 
 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.