หน้าหลัก
เว็บบอร์ด
ข่าวสาร
ติดต่อเรา
เมนู
ประวัติความเป็นมา
การดำเนินธุรกิจของบริษัท
ผลการดำเนินงานของบริษัท
ระบบการบริหารงาน และโครงสร้างการจัดองค์กร
การจัดการด้านความปลอดภัย
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ถาม – ตอบ (Q&A)
ติดต่อบริษัท (Contact Us)
การตลาด และช่องทางการจัดจำหน่าย

การตลาด และช่องทางการจัดจำหน่าย (Marketing and Marketing Distribution):
 
     ตลาดของ นาวี กรุ๊ป แบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่สำคัญ คือ ตลาดภายในประเทศ กับ ตลาดต่างประเทศ โดยตลาดในประเทศจัดจำหน่ายทั่วราชอาณาจักรผ่านบริษัทในเครือ 2 บริษัทคือ บริษัท นาวี อินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท แอพพรูฟ เอนเนอจี จำกัด ในขณะที่ ตลาดต่างประเทศ ปัจจุบัน เน้นตลาดเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน จำหน่ายผ่านบริษัท แอพพรูฟ เอนเนอจี (สิงคโปร์) จำกัด ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ 

Marketing and Distribution Channels


     Marketing of NVG comprises of 2 main components, domestic and oversea markets. Domestic market is generally distributed through Navee Intertrade Co., Ltd and Approved Energy Co., Ltd. whereas oversea market is focusing on neighbor markets in ASEAN by Approved Energy (Singapore) Pte., Ltd.
 

กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ

          ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและบริการด้านขนส่ง มีบริษัทในเครือคือ บริษัท สตาร์ นาวี จำกัด ให้บริการด้านการขนส่งให้กับลูกค้าในหลายช่องทาง โดยลูกค้าสามารถเลือกที่จะรับสินค้าได้ด้วยตนเองที่คลังน้ำมัน ซึ่งมีให้เลือกหลายคลังตามความสะดวก และความต้องการของลูกค้า หรือจะให้บริษัท สตาร์ นาวี จำกัด ให้บริการขนส่งผ่าน 2 ช่องทางหลักคือ 
⚫️ การขนส่งทางบก (Truck and Trailer)
⚫️ การขนส่งทางเรือ (Ship to Ship)
Overseas Customer Group
 

     For distribution channels and transportation, Star Navee Co., Ltd is a service provider for oil transportation of NVG Group by 2 main channels, Truck & Trailer and Ship to Ship. All customers can select their preference oil terminals over the country as mentioned above.

 

 
  
 • การขนส่งทางบก (Truck and Trailer)

 
 
  • การขนส่งทางเรือ (Ship to Ship)

 
 
 


© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.