หน้าหลัก
เว็บบอร์ด
ข่าวสาร
ติดต่อเรา
เมนู
ประวัติความเป็นมา
การดำเนินธุรกิจของบริษัท
ผลการดำเนินงานของบริษัท
ระบบการบริหารงาน และโครงสร้างการจัดองค์กร
การจัดการด้านความปลอดภัย
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ถาม – ตอบ (Q&A)
ติดต่อบริษัท (Contact Us)
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

ผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายประกอบด้วย

     
น้ำมันดีเซล (MGO); B-0, B-5

    น้ำมันเตา FOA (CST.080)

    น้ำมันเตา FOC (CST.180)

    น้ำมันเตา FOD (CST.380)

    น้ำมันเครื่อง; เชลล์, บางจาก, ปตท, เชฟรอนNVG Products

Main products of NVG are

    Diesel (MGO); B-0, B-5

    Fuel Oils FOA (CST.080)

    Fuel Oils FOC (CST.180)

    Fuel Oils FOD (CST.380)

    Lube Oil Products of Sheel, Bangchark, PTT, Chevron

 


© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.