หน้าหลัก
เว็บบอร์ด
ข่าวสาร
ติดต่อเรา
เมนู
ประวัติความเป็นมา
การดำเนินธุรกิจของบริษัท
ผลการดำเนินงานของบริษัท
ระบบการบริหารงาน และโครงสร้างการจัดองค์กร
การจัดการด้านความปลอดภัย
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ถาม – ตอบ (Q&A)
ติดต่อบริษัท (Contact Us)
ธุรกิจหลักของบริษัท
 

ธุรกิจหลักของบริษัท : คือ

     ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

ครบวงจร ทั้งทางน้ำและทางบกทั่วราชอาณาจักรไทย และได้

ขยายธุรกิจครอบคลุมตลาดต่างประเทศเพื่อรองรับปริมาณ

ความต้องการการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งบริการขนส่ง

ตามความต้องการของกลุ่มบริษัทน้ำมันรายใหญ่ทั่วโลก
 


 
Core Business of NVG

     Core business of NVG is fuel trading with fully services of domestic transportation, both in land

and marine. In addition, international market has been expanded according to demand of world

major oil companies

 © copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.