หน้าหลัก
เว็บบอร์ด
ข่าวสาร
ติดต่อเรา
เมนู
ประวัติความเป็นมา
การดำเนินธุรกิจของบริษัท
ผลการดำเนินงานของบริษัท
ระบบการบริหารงาน และโครงสร้างการจัดองค์กร
การจัดการด้านความปลอดภัย
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ถาม – ตอบ (Q&A)
ติดต่อบริษัท (Contact Us)
พันธกิจของเรา ABCD


Our Vision
Leading International Oil Trader and Logistic Service Provider
 
พันธกิจของเรา ABCD (Our Mission)
 
 
 A 
im to deliver standard quality on time in fuel
เรามีเป้าหมายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขนส่งน้ำมันที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ครบจำนวน และตรงต่อเวลา

 
 
 
 B
uild and nurture our long term relationship with customers                   
เราสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้าทุกราย 

 
 
 
 C
ommit to continuous learning and improving towards excellent service
เราสัญญาว่าจะเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

 
 
 

 D 
 
isseminate and value importance of all safety and accuracy aspects throughout operational process เราให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและความถูกต้องเป็นอันดับแรกในทุกกระบวนการทำงาน


  


© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.